Hoe?

Onze jongeren hebben een veilig omgeving nodig om te leren functioneren als volwassenen in de maatschappij. Dit bieden wij aan door:

  • Huiselijkheid
  • Veiligheid
  • Gezelligheid en een normaal dagritme
  • Werken en leren naar kunnen.
  • Echt samen leven, maar ook ruimte voor privacy
  • Contacten onderhouden met thuis en vrienden

We vinden het belangrijk dat ouders/ voogd/ vrienden  een onderdeel blijven van de zorg rondom jou en maken hiervoor graag gebruik van hun kennis kunde en inzet (bijv. door deelname aan groepsactiviteiten). Uiteraard in overleg met jou.

In de omgeving van Roden onderhouden wij intensief contact met vormen van dagbesteding, zoals scholen, zorgboerderijen etc. Dit om een zinvolle invulling van dagbesteding vanuit het woonhuis vorm te kunnen geven.

We streven ernaar de zorgverlening zo aan te bieden dat je zo snel mogelijk door kan stromen naar een zelfstandige woonvorm. Natuurlijk vervolgen we indien nodig de hulpverlening in een eigen woonomgeving met ambulante begeleiding.