Welkom bij Anders Thuis

Om het wonen in Anders Thuis voor alle bewoners en omwonenden plezierig en veilig te houden, is het van belang dat we een aantal huisregels respecteren. Deze huisregels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je hier fijn en veilig kunt wonen. Indien nodig kunnen deze regels in de loop van de tijd wijzigen door ervaringen binnen of buiten Anders Thuis. In het Persoonlijk Plan van de bewoner kan van deze huisregels worden afgeweken. De afspraken in je Persoonlijk Plan hebben voorrang op de huisregels.

 

Algemeen

Het is niet altijd eenvoudig om met elkaar samen te leven, want iedereen is verschillend. Wel vragen wij van jou als bewoner dat je op een respectvolle wijze met je medebewoners en onze medewerkers omgaat. Dit houdt onder meer in dat wij lichamelijk geweld, ongewenste intimiteiten en ander onbehoorlijk gedrag niet kunnen accepteren. Ook verwachten wij van je dat je geen overlast veroorzaakt en je houdt aan de afspraken die we hierover maken. Het begeleiden en bijsturen van gedrag van bewoners is een taak van directie en medewerkers en niet van medebewoners.

 

Slaap – en rusttijden

In een appartement ben je vrij in het bepalen van je eigen slaap- en rusttijden. Je ontvangt een eigen voordeursleutel van het huis. Er zijn geen vaste tijden voor `s avonds thuiskomen, maar wij rekenen erop dat je daarbij geen overlast voor anderen veroorzaakt. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast en drankmisbruik. In het woonhuis moet het na 22.00 uur rustig zijn tot de volgende ochtend 10.00 uur. Je hoeft dus niet perse om 22:00 op bed te liggen, maar dan verwachten we rust in het woonhuis. Er is ’s nachts  altijd een begeleider in het woonhuis aanwezig.

 

Etenstijden

Voor een goede gang van zaken in huis hanteren wij een aantal vaste tijdstippen voor gezamenlijk koffie- en theedrinken en maaltijden gebruiken: ontbijt en avondmaaltijd. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij een maaltijd, meld je je van tevoren af bij de aanwezige medewerker. Tijdens maaltijden en gezamenlijk koffie- en theedrinken blijven we bij elkaar zitten. Het is erg ongezellig voor de anderen als je tussentijds weggaat. In het woonhuis is het niet toegestaan om je maaltijden te nuttigen op je kamer.

 

Dagbesteding / arbeid / school

Door alleen maar op je kamer of in het appartement te zitten, kom je niet ver in de maatschappij. Daarom is het nodig dat je een dagbesteding hebt. Dit kan werk (betaald of onbetaald), opleiding of een combinatie van beiden zijn. Als je geen dagbesteding hebt, dan gaan we je helpen om dit op korte termijn (binnen 4 weken voor tenminste 24 uur per week) alsnog te realiseren. In het woonhuis is er tussen 10:00 – 15:00 geen begeleiding, aangezien van je verwacht wordt dat je dan op dagbesteding bent.

 

Bezoek

Het is altijd fijn als vrienden en familie bij je op bezoek komen. Natuurlijk ben jij wel verantwoordelijk voor je bezoek. Bezoek is welkom vanaf 15:00 uur tot 21:00 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond kan in overleg een ander tijdstip afgesproken worden. Daarbij geldt nog steeds de afspraak dat het na 22.00 uur rustig moet zijn! Wil je iemand een nachtje bij je laten slapen, dan kan dat op vrijdag- en zaterdagavond. Daarnaast mag je in overleg met de begeleiding ook nog op één doordeweekse avond één persoon te logeren hebben. Wel verwachten we van je dat je altijd vooraf aangeeft dat je een logé hebt!

 

Schoonmaken

Jouw woonruimte is jouw verantwoordelijkheid. Als je nog niet weet hoe je die schoon en op orde kunt houden, dan kan jouw persoonlijk begeleider je daarbij ondersteunen. Een aantal ruimtes in het woonhuis gebruik je samen. Iedereen maakt liever gebruik van een schoon toilet dan van een vuil toilet. Daarom wordt van alle bewoners verwacht dat ze met elkaar de gezamenlijke ruimtes schoonhouden. Met behulp van een rooster worden de taken verdeeld.  Zorg ervoor dat je vaat niet in de keuken blijft staan. Vuile vaat zorgt voor stankoverlast en ongedierte en daarnaast loop je het risico dat je spullen kwijt raakt. De vaat die ’s morgens nog in de keuken staat, wordt door de begeleiding meegenomen en voor je bewaard. Tegen het doen van een extra taak, krijg je jouw spullen weer terug. Hetzelfde geldt ook voor rondslingerend wasgoed.

Huisdieren

In principe is het houden van huisdieren niet toegestaan. Uitzonderingen voor kleine, gekooide huisdieren zijn mogelijk in overleg met de directie.

 

Sleutels

Je krijgt een sleutel van je eigen appartement en kunt deze afsluiten. Voor je eigen veiligheid beschikken de medewerkers ook over een sleutel. Als zij hiervan gebruik maken, zullen ze je daarover altijd informeren. In het woonhuis beschikt de begeleider over de sleutel.

 

Privébezittingen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. De directie is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privébezittingen. Zorg daarom dat er een afsluitbare kast in je kamer of appartement aanwezig is. Waardevolle spullen kun je daarin bewaren.

 

Persoonlijke veiligheid

Overdag zal op de meeste uren een persoonlijk begeleider in huis zijn. Bewoners en medewerkers willen zich altijd veilig kunnen voelen. Daarom raak je medebewoners of medewerkers in principe niet aan.

Roken in het woonhuis is niet toegestaan. Als je buiten rookt, ruim je peuk dan netjes op. Peuken horen bij het afval, dus niet in de tuin, op het terras of balkon!

Alcohol en softdrugs zijn individuele aangelegenheden. Blowen in het gebouw, bij de voordeur of in de tuin is niet toegestaan. Het in bezit hebben, gebruiken van of handelen in harddrugs is binnen Anders Thuis niet toegestaan. Dit leidt tot een onmiddellijke beëindiging van het begeleidingscontract en de huurovereenkomst indien aanwezig. Gevaarlijke voorwerpen zoals bijvoorbeeld wurgstokjes, vuur- en steekwapens brengen de veiligheid in gevaar en zijn ook wettelijk niet toegestaan. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. Onder de 18 is het gebruik van alcohol/drugs wettelijk niet toegestaan.

 

Privacy

Als je bij een medebewoner langsgaat klop je eerst aan. Je komt niet onuitgenodigd bij iemand anders op bezoek. In het woonhuis kun je op alle kamers gebruik maken van internet. We verwachten dat jij je online op een respectvolle manier gedraagt. In sommige gevallen mag de begeleiding jouw internetgebruik controleren. Bijvoorbeeld omdat we denken dat je pest of scheldt via social media of aanstootgevende foto’s en filmpjes uitwisselt. Zonder jouw toestemming mogen er geen foto’s, video- of filmopnames van je gemaakt worden. Je mag deze toestemming te allen tijde weigeren.

Je kamer wordt alleen door de begeleiders betreden als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor een begeleidingsgesprek. Uitzonderingen hierop zijn als er een vermoeden is van ernstige vervuiling / hygiëne, overlast voor anderen, ongeoorloofde aanwezigheid van iemand anders dan jijzelf, gebruik van drugs / alcohol of bij ernstige zorgen met betrekking tot jouw welzijn.

 

Gebruik kamer/borg

Als bewoner van het woonhuis gebruik je een deels gemeubileerde en gestoffeerde kamer. Dit houdt in dat er een bed met matras, een kledingkast, een tafel en twee stoelen staan. Er ligt vloerbedekking en er hangen lampen en overgordijnen. Natuurlijk wil je de kamer ook met je eigen spullen aankleden zodat het jouw plekje wordt. Klein meubilair kun je in overleg met je begeleider bijplaatsen. In de muren mag niet gespijkerd, geschroefd of geboord worden. Op alle kamers zijn latten tegen de muur gemaakt, waaraan je dingen kunt ophangen.

Stickers plakken is nergens toegestaan.

Indien je zelf huur gaat betalen geldt het volgende: Bij aanvang van je verblijf betaal je, behalve jouw eerste maand huur, ook een extra maand huur als borg. Deze borg krijg je terug als je kamer en de inventaris bij vertrek in orde is. Mocht er dus tussentijds iets stuk gaan, meld dit dan bij de begeleiding zodat we voor reparatie kunnen zorgen. Als de schade door jouw toedoen is veroorzaakt, dan worden de kosten van reparatie van jouw borg afgehouden. Als de borgsom daarvoor onvoldoende is, maken we hierover met je een afspraak. Mocht je niet huren, maar gaat er toch iets stuk, dan zullen de kosten ook voor jouw rekening komen.

 

 

Verzekeringen

Als je bij Anders Thuis komt wonen, dien je een WA- en zorgverzekering te hebben. Voor het woonhuis heeft Anders Thuis een brand- en inboedelverzekering.

 

Post

De medewerkers verdelen de binnenkomende persoonlijke post onder de bewoners in het woonhuis. Post wordt niet opengemaakt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, vastgelegd in het cliëntdossier.

 

Inspraak momenten

Anders Thuis vind jou mening en deelname binnen het wonen met zorg belangrijk. Daarom zijn er een aantal vaste momenten in het jaar waarin de bewoners samen komen voor overleg. Deze momenten worden georganiseerd door een begeleider. Er worden notulen gemaakt en Anders Thuis gaat aan de slag met de ingebrachte punten. Daarnaast is er 1x per jaar een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners.

 

Gezamenlijke activiteiten

De betrokkenheid van ouders en verzorgers wordt binnen Anders Thuis op prijs gesteld. Er worden activiteiten georganiseerd door jou als bewoner, waarbij de ouders of verzorgers en andere bewoners ook uitgenodigd worden. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd binnen de groep om het groepsgebeuren te stimuleren.

 

Sancties

Wanneer je je niet begeleid baar opstelt en/of je misdraagt wordt je eerst gewaarschuwd. In overleg met jou worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot verbetering. Indien je hier niet of onvoldoende aan mee wilt werken kan Anders Thuis beslissen het wonen met zorg te beëindigen. Hierbij moet je denken aan het ernstig in gevaar brengen van de veiligheid voor zowel medebewoners als begeleiders. Geweld en agressie of het dreigen daarmee. Ook bij diefstal en drank- of drugsgebruik. Afhankelijk van de ernst van de overlast die je veroorzaakt gebeurt dit direct of op termijn. De directie zal je indien nodig begeleiden bij het zoeken naar andere woonruimte.

 

Klachten

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat is jammer, maar niet te voorkomen. Als je reden tot klagen hebt, bespreek dit dan eerst met degene die de oorzaak is van de klacht. Kom je er samen niet uit, bespreek het probleem dan met je begeleider, met de directie of richt je tot de externe klachtencommissie. In het laatste geval kun je hiervoor een klachtenformulier invullen. Dit formulier kun je opvragen bij je begeleider. Je klacht wordt dan behandeld door een externe klachtencommissie.