Kosten

De kosten voor het logeren en begeleiding in de woonvoorzieningen, kunnen betaald worden uit een PGB (persoonsgebonden budget). Een PGB moet aangevraagd worden via een CJG of Wij team binnen uw gemeente. Op de website van Persaldo (www.PGB.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

We hebben met verschillende regio’s en gemeenten ook contracten afgesloten. Hier kunnen we ook Zorg in Natura leveren (ZIN)

Anders Thuis heeft s een KIWA zelfstandig ondernemer zorg keurmerk. Het KIWAregistratie nummer is 3895

Sinds 2018 heeft Anders Thuis ook het HKZ keurmerk voor kleine organisaties.