Kosten

De kosten voor het logerenĀ  kunnen betaald worden uit een PGB (persoonsgebonden budget). Een PGB moet aangevraagd worden via een CJG of Wij team binnen uw gemeente. Op de website van Persaldo (www.PGB.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

We hebben met verschillende regio’s en gemeenten ook contracten afgesloten. Hier kunnen we ook Zorg in Natura leveren (ZIN)