Kosten

De kosten voor het logeren en begeleiding in de woonvoorzieningen, kunnen betaald worden uit een PGB (persoonsgebonden budget). Een PGB moet aangevraagd worden via een CJG of Wij team binnen uw gemeente. Op de website van Persaldo (www.PGB.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

We hebben met verschillende regio’s en gemeenten ook contracten afgesloten. Hier kunnen we ook Zorg in Natura leveren (ZIN)

Anders Thuis heeft sinds 2011 een AWBZ erkenning en een KIWA thuiszorg keurmerk. Het KIWAregistratie nummer is 3895