Logeerhuis

Anders thuis is een kleinschalig logeerhuis voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum.

Kinderen/jongeren kunnen hier in een huiselijke sfeer een weekend lang samen spelen en leren van en met elkaar. We streven ernaar de kinderen/jongeren zichzelf te laten ziDSC08035jn binnen normen en waarden. Respect voor elkaar, duidelijkheid en structuur zijn hierin sleutel woorden.

Voor de kinderen in het kinderweekend proberen wij aan te sluiten bij wat er in de wereld om hun heen gebeurd. We bieden elk weekend iets actiefs, iets creatiefs en een activiteit met koken of bakken aan.

De weekenden met de jongeren zullen door hen zelf vorm gegeven worden. Respect voor elkaar, duidelijkheid en structuur zijn hierin sleutel woorden.

Door de verpleegkundige deskundigheid, is het ook mogelijk kinderen/jongeren met medicijngebruik (bv diabetes) bij ons te plaatsen.

Anders thuis bevindt zich in Norg, Noord-Drenthe. Het logeerhuis is makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar.