Wie zijn wij

Wij zijn Dominique Roeffen en Martin Pas

Dominique heeft de opleiding HBO-V gedaan en heeft een logeerhuis voor kinderen/jongeren met ASS. Door haar jarenlange ervaring in de zorg een gedreven zorgverlener die gaat voor kwaliteit. in 2020 heeft zij de master orthopedagogiek succesvol afgerond. Ze heeft een logeerhuis voor kinderen gestart juist vanuit de visie dat de zorg voor kinderen/jongeren met ASS kleinschalig vorm moet worden gegeven. Door kleinschaligheid hebben deze kinderen/jongeren de beste kans hun mogelijkheden te benutten en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om later zelfstandig te kunnen functioneren.

Martin heeft de opleiding SPW4 gedaan en werkt al ruim 10 jaar binnen het jeugd en jongeren werk in Groningen

Samen maken wij dus sterk voor onze jongeren.

 

Doelstelling en Visie

Vanuit het kind/jongere: een prettige tijd doorbrengen met logenoten in een omgeving waar jij met je ontwikkelingsproblematiek geaccepteerd wordt: waar je mag zijn wie je bent.

Vooral door positieve bekrachtiging willen we het vaak negatieve zelfbeeld van deze kinderen (ik doe het toch altijd fout) proberen op te krikken. Uitgaande van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Het is belangrijk dat deze kinderen positieve ervaringen opdoen en het gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Vanuit de ouders: ontlasting van de thuissituatie. Het kan zo zijn dat een kind/jongere voor weekendopvang komt omdat het gezin (de thuissituatie) behoefte heeft aan ondersteuning in de vorm van deze opvang. De fysieke belasting van gezinnen (zowel ouders als broers en zusjes) kan zo zwaar zijn dat weekendopvang voor het betreffende (gedragsmoeilijke) kind/jongere een uitkomst biedt voor de andere gezinsleden. Als er een mogelijkheid is dat deze kinderen/jongeren bij de weekendopvang een ‘time-out’ hebben, kan dit de rest van het gezin waarschijnlijk voldoende ontlasten en zo bewerkstelligen dat zwaardere en/of intensievere vormen van hulpverlening (zoals uithuisplaatsingen) voorkomen kunnen worden.

We willen werken vanuit de visie dat kinderen/jongeren vanuit zichzelf altijd gemotiveerd zijn om te onderzoeken, ontdekken en willen leren. Diverse mogelijkheden worden geboden om zich te ontplooien zoals: knutselen, vrij of begeleid spelen, sporten en activiteiten zoals fietstochten, wandelingen en uitstapjes behoren tot het programma. Daarbij zal altijd de nadruk liggen op de sociale omgang met elkaar.

Duidelijk mag zijn dat deze groep kinderen/jongeren vaak veel behoefte heeft aan structuur en duidelijkheid, dit is dan ook een van de speerpunten in de zorg. Verder is het van belang dat ouders die de kinderen/jongeren aan ons toevertrouwen zien en merken dat het goed is om even niet te hoeven zorgen, even tot rust te kunnen komen, waarna ze zelf de zorg weer over kunnen nemen.

 

We werken samen met Veldzicht-Zeegse en Gewoon Anders