20140814-DSC0227920140814-DSC02279Logeren

Het logeerhuis is een plek waar deze kinderen/jongeren opgevangen worden in het weekend (vrijdag 18.00 uur – zondag 16.00 uur). Tijdens het weekend zullen we zorgen voor een peda20140814-DSC02279gogisch goed klimaat waar, vanuit respect voor de kinderen/jongeren, gezorgd zal worden voor een tijdsbesteding die de kinderen/jongeren het gevoel zal geven de moeite waard te zijn.

We werken met kleine groepen.

In het logeerhuis is per weekend plaats voor 5-6 kinderen/jongeren. We werken met kinderen/jongeren tussen de 6 en 21 jaar. Bij uitstek is deze opvang dus geschikt voor kinderen/jongeren die het moeilijk vinden zich te handhaven in grote groepen. Deze kinderen/jongeren moeten zich erg aanpassen aan de maatschappij die allerlei (hoge) eisen aan ze stelt, wat hen erg veel energie kost. Door de kleinschaligheid kunnen zij tot rust komen en beter functioneren.