Kamertraining

De woonvoorziening van Anders Thuis is overgenomen door Gewoon Anders. Zij kennen verschillende vormen van begeleiden:

  • Wonen in een woongroep.
  • Wonen in je eigen appartement
  • Ambulante begeleiding in een eigen woonomgeving

De woongroep:

Hier wonen 4 jongeren samen in een woonhuis. In een veilige woonomgeving leer je hier de competenties om later in een eigen appartement of kamer buiten de woonvoorziening te gaan wonen. Overdag ben je naar een dagbesteding, school of werk.

Door de kleinschaligheid is er voldoende tijd om te werken aan de individuele doelen.  Deze leggen we vast in een zorgplan dat geregeld met je geëvalueerd wordt en bijgesteld.

Wonen in je eigen appartement:

Je woont in een eigen appartement. Hierdoor kun je ook altijd in je eigen woonomgeving zijn, je eigen dingen doen.  We maken samen een zorgplan waarin we de afspraken over de begeleiding vast leggen. Uiteraard met evaluatiemomenten en bijstellingen indien nodig.

We zorgen ervoor dat er ook een ruimte is waar de cliënten bij elkaar kunnen komen en gezamenlijk dingen doen. Bijvoorbeeld samen een spelletje doen, samen een film kijken en ook mogelijk samen koken en eten.

De begeleiding is elke dag een aantal uren aanwezig en verder kan er een beroep gedaan worden op de begeleiding in het nabij gelegen woonhuis. Er is altijd iemand direct bereikbaar/beschikbaar.

Wonen in een eigen woonomgeving:

Wanneer je in een eigen woning woont en ambulante begeleiding wil, komen we gewoon bij je thuis.

Dit kan voor een aantal uren per week, afspraken worden hierover gemaakt en zijn natuurlijk afgestemd op je behoefte aan begeleiding. Soms alleen voor huishoudelijke taken, maar ook financieel.

 

Voor meer informatie: www.gewoonanders.info